Vissersstraat 22, 8340 Moerkerke


  Contact : 050 / 500 180

Wachtdienst

Voor West-Vlaanderen: 

Sinds 15 oktober 2016 is onze wachtdienst samengevoegd met alle andere wachtdiensten van Noord West-Vlaanderen. De dokter van wacht is vanaf nu bereikbaar in twee wachtposten, die geïnstalleerd zijn bij de spoedgevallen van het AZ Sint Jan (Brugge) en het AZ Zeno (Knokke). Voor zieken die zich niet kunnen verplaatsen is er een rijdende wacht voorzien voor gans het gebied.
De wachtdienst is bereikbaar via het telefoonnummer 1733. U komt dan op een keuzemenu terecht waarbij u eerst de taal en dan het postnummer moet ingeven.

Voor Oost-Vlaanderen: 

Er is recent een wachtpost geïnstalleerd bij de spoedgevallen van het AZ Alma in Eeklo. Ook deze wachtdienst is bereikbaar via het telefoonnummer 1733.