Vissersstraat 22, 8340 Moerkerke


  Contact : 050 / 500 180

Een woordje uitleg in verband met de Covid-19 vaccins.

We beleven momenteel een moeilijke tijd en het volgen van de regels weegt steeds zwaarder door:  geen contact met vrienden en familie, masker dragen, handen ontsmetten. Dat duurt nu al meer dan een jaar maar we houden vol want het komt wel weer goed.

Eindelijk is er nu ook goed nieuws. Het vaccineren is ondertussen goed op gang gekomen, in een eerste stap bij de meest kwetsbare bevolkingsgroep in de rustoorden. Ondertussen zijn ook alle gezondheidswerkers ingeënt. Momenteel is de bevolking aan de beurt, waarbij iedereen opgeroepen wordt van oud naar jong. Eens iedereen boven de 65 jaar ingeënt is, komen alle mensen met risicofactoren aan de beurt. Die lijst is ondertussen opgeladen en iedereen kan controleren of hij/zij erop staat via https://www.myhealthviewer.be/#/login. Als dat niet het geval ozu zijn, kan ik je toevoegen als je in aanmerking komt. Stuur mij hiervoor een mail via jankamoen@skynet.be

Omdat dat ganse proces van ontwikkeling van het vaccin zo snel verlopen is, is het normaal dat er veel vragen over rijzen. Hierbij wat duiding:

  1. Er gaan normaal vele jaren over de ontwikkeling van een vaccin. Het maken ervan gaat snel, maar achteraf moet vooral nagezien worden of het effectief is en goed verdragen wordt. De testen gebeuren eerst op dieren en vervolgens op mensen. Eerst wordt er aan kleine groepen toegediend en achteraf wordt een grote groep gevacccineerd om te zien of het vaccin bescherming biedt. Door de enorme schade die dit coronavirus aanricht, is de inzet van mensen en middelen massaal geweest. Door op veel grotere schaal te testen dan normaal, heeft men veel sneller resultaten kunnen aantonen en eventuele bijwerkingen kunnen opsporen.
  2. Er is nog een positieve kant aan de Brexit: Boris Johnson wil aan de Britten bewijzen dat alles in zijn land vlotter gaat zonder de Europese Unie. Daarom is hij vroeger dan wij al gestart met de toediening van vaccins. Ondertussen zijn er al een paar miljoen dosissen toegediend, zonder ernstige bijwerkingen. We hebben vanuit Europa nog een maand rustig kunnen toekijken en en alles blijkt probleemloos te verlopen.
  3. Het coronavirus is zo verraderlijk. De helft van de mensen die besmet worden, hebben geen enkel ziekteteken en geven de infectie door zonder dat ze het weten. Aan de andere kant wordt 2% van de besmetten zo zwaar ziek dat ze eraan overlijden.  Het is dus absoluut noodzakelijk om de epidemie onder controle te houden maar dat lukt alleen als we ons allemaal aan strenge regels houden. Van zodra er versoepeld wordt, stijgen de sterftecijfers enorm. Vaccinatie is dus de enige manier om ons normaal leven terug te krijgen.

Het is dus belangrijk om ons te laten vaccineren: doe het voor je eigen gezondheid , voor ons allemaal en voor de komende generaties!