Vissersstraat 22, 8340 Moerkerke


  Contact : 050 / 500 180

Nauwe contacten: quarantaine maatregelen

Sinds maandag 10 januari 2022 gelden nieuwe maatregelen voor iedereen die nauw contact gehad heeft met een bevestigd Covid-19 geval. Vroeger gold voor iedereen herzelfde. Nu hangt alles af van vaccinatiestatus en of je recent Covid doormaakte. Het is dus een ingewikkelde zaak geworden. Nauw contact wil zeggen dat je gedurende langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter geweest bent van een bevestigd geval, en dat vanaf 2 dagen voor die persoon positief getest heeft.

Volledig gevaccineerd wil zeggen dat je laatste vaccin dateert van minder dan 5 maanden geleden voor iedereen ouder dan 18 jaar en dat je 2 dosissen gehad hebt voor iedereen jonger dan 18 jaar. Ook iedereen die minder dan 5 maanden geleden Covid doormaakte zit in deze categorie. Volgens de nieuwste richtlijnen moet je als volledig gevaccineerd hoog risicocontact niet meer in quarantaine. Wel moeten volgende maatregelen in acht genomen worden tot 10 dagen na het risicocontact:

 • in binnenruimtes buiten de eigen woning steeds een mondmasker dragen. Het masker moet over mond en neus gedragen worden en nauw aansluiten aan het gelaat. FFP2-maskers sluiten nauwer aan dan chirurgische of stoffen maskers.
 • steeds afstand houden van anderen en in het bijzonder van personen met een verhoogd risico op ernstige ziekte.
 • Deelname aan activiteiten waarbij het dragen van een mondmasker niet mogelijk is (bv. restaurantbezoek) kan niet.
 • Bij het ontwikkelen van symptomen die op COVID-19 kunnen wijzen, moet zo snel mogelijk een test worden afgenomen door een zorgverlener.

Gedeeltelijk gevaccineerd is iedere 18-plusser van wie het laatste vaccin van de basisvaccinatie meer dan 5 maanden geleden is en die de laatste 5 maanden geen Covid doorgemaakt heeft. Deels gevaccineerde hoog-risicocontacten moeten 7 dagen in quarantaine gaan. Een eventuele verkorting van de quarantaine is mogelijk vanaf dag 4, op voorwaarde dat er tot en met dag 7 dagelijks een zelftest wordt uitgevoerd met negatief resultaat. Bovendien moet tot 10 dagen na het risicocontact:

 • in binnenruimtes buiten de eigen woning steeds een mondmasker gedragen worden. Het masker moet over mond en neus gedragen worden en nauw aansluiten aan het gelaat. FFP2-maskers sluiten nauwer aan dan chirurgische of stoffen maskers.
 • steeds afstand gehouden wordt van anderen en in het bijzonder van personen met een verhoogd risico op ernstige ziekte.
 • Deelname aan activiteiten waarbij het dragen van een mondmasker niet mogelijk is (bv. restaurantbezoek) kan niet.
 • Bij het ontwikkelen van symptomen die op COVID-19 kunnen wijzen, moet zo snel mogelijk een test worden afgenomen door een zorgverlener.

Niet gevaccineerd is iedereen die (nog) geen of slechts 1 dosis vaccin gekregen heeft en die de laatste 5 maanden geen Covid doorgemaakt heeft. Niet gevaccineerde hoog-risicocontacten moeten 10 dagen in quarantaine gaan. Een eventuele verkorting van de quarantaine is mogelijk vanaf dag 7, op voorwaarde dat er tot en met dag 10 dagelijks een zelftest wordt uitgevoerd met negatief resultaat. Bovendien moet tot 10 dagen na het risicocontact:

 • in binnenruimtes buiten de eigen woning steeds een mondmasker gedragen wordt. Het masker moet over mond en neus gedragen worden en nauw aansluiten aan het gelaat. FFP2-maskers sluiten nauwer aan dan chirurgische of stoffen maskers.
 • steeds afstand gehouden wordt van anderen en in het bijzonder van personen met een verhoogd risico op ernstige ziekte.
 • Deelname aan activiteiten waarbij het dragen van een mondmasker niet mogelijk is (bv. restaurantbezoek) kan niet.
 • Bij het ontwikkelen van symptomen die op COVID-19 kunnen wijzen, moet zo snel mogelijk een test worden afgenomen door een zorgverlener.