Vissersstraat 22, 8340 Moerkerke


  Contact : 050 / 500 180

Nauwe contacten: quarantaine maatregelen

Sinds dit voorjaar gelden nieuwe maatregelen voor iedereen die nauw contact gehad heeft met een bevestigd Covid-19 geval. Nauw contact wil zeggen dat je gedurende langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter geweest bent van een bevestigd geval, en dat vanaf 2 dagen voor die persoon positief getest heeft.

Het is niet meer nodig om in quarantaine te gaan na een nauw contact met een bevestigd geval. Wel moeten volgende maatregelen in acht genomen worden tot 10 dagen na het risicocontact:

  • in binnenruimtes buiten de eigen woning steeds een mondmasker dragen. Het masker moet over mond en neus gedragen worden en nauw aansluiten aan het gelaat. FFP2-maskers sluiten nauwer aan dan chirurgische of stoffen maskers.
  • steeds afstand houden van anderen en in het bijzonder van personen met een verhoogd risico op ernstige ziekte.
  • Deelname aan activiteiten waarbij het dragen van een mondmasker niet mogelijk is (bv. restaurantbezoek) kan niet.
  • Bij het ontwikkelen van symptomen die op COVID-19 kunnen wijzen, moet zo snel mogelijk een test worden afgenomen door een zorgverlener.