Vissersstraat 22, 8340 Moerkerke


  Contact : 050 / 500 180

Links

Links en nuttige telefoonnummers

Huisartsen wachtdienst tel 1733
Internationale noodoproep tel 112
Apotheker van wacht  tel 0903 / 99000 https://www.apotheek.be
Tandarts van wacht tel 0903 / 39969
Antigifcentrum tel 070/245245 https://www.antigifcentrum.be
Tele onthaal  tel 106 https://www.tele-onthaal.be/nl/welkom
E-health https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/
Website met betrouwbare medische informatie:  http://www.dokterjohn.be