Vissersstraat 22, 8340 Moerkerke


  Contact : 050 / 500 180

Informed Consent

Geïnformeerde toestemming (informed consent)

In de geneeskunde leven we in een tijd van grote veranderingen op gebied van informatie- en communicatietechnologie. Sinds een paar jaar is de overheid een groot project aan het uitwerken waarbij wij als arts aangemoedigd worden om de essentiële informatie in ons medisch dossier te delen met andere gezondheidswerkers.

Er wordt ons gevraagd om belangrijke medische gegevens op een beveiligde computer te plaatsen (e-Health), waar andere artsen, apothekers en verpleging dan toegang kunnen toe krijgen. Die gegevens zijn de medische voorgeschiedenis, belangrijke ziekten, allergieën, vaccinaties en medicatieschema. De opgeslagen gegevens worden enkel gebruikt in het kader van geneeskundige zorgen en zullen nooit voor andere doeleinden aangewend worden.

Wij plaatsen die gegevens enkel op die computer wanneer de patiënt daar toelating voor geeft en de andere gezondheidswerkers krijgen die toegang alleen wanneer daar opnieuw toestemming voor gegeven wordt. Dit gebeurt door de identiteitskaart van de patiënt in te lezen.

De patiënt kan zelf die toestemming beheren, geven en intrekken en ook kijken welke gegevens op e-Health staan. Dat kan via de website www.mijngezondheid.belgie.be

Laat mij op de raadpleging graag weten of u al of niet akkoord bent met het delen van uw belangrijke gezondheidsgegevens. Dan breng ik dat voor u in orde.