Vissersstraat 22, 8340 Moerkerke


  Contact : 050 / 500 180

GMD

Globaal medisch dossier

Uw huisarts verplicht er zich toe alle uitslagen, rapporten en andere documenten die met U verband houden te bewaren en op te slaan. Hij stelt ze ook ter beschikking indien U ze voor een af andere zaak of instantie nodig heeft. Verandert U van huisarts dan zal dit dossier (al of niet elektronisch) overgemaakt worden aan de nieuwe huisarts.

De uiteindelijke bedoeling is dat gans uw medische geschiedenis bij één persoon bewaard wordt.  Dit om een beter overzicht te hebben en om dubbele en onnodige onderzoekingen in de toekomst te vermijden daar die aan de ziekteverzekering handenvol geld kosten.

Uw huisarts heeft voor U een administratieve en coördinerende functie: dwz verbinding organiseren tussen U en specialisten, ziekenhuizen, mutualiteiten, schooldirectie, clb , arbeidsgeneeskundige dienst…, daarnaast  zijn er de talrijke telefonische vragen en problemen.

De patiënt die zich ingeschreven heeft, heeft geen enkele verplichting. Hij kan gerust van huisarts veranderen en vragen zijn dossier over te maken.

In ruil voor zijn inschrijving (en daardoor zijn dossier op één plaats te laten bewaren) krijgt hij van de ziekteverzekering een korting van 30% op het remgeld  bij elke raadpleging.

Ingeschreven patiënten kunnen verwittigd worden van het tijdstip van preventieve onderzoeken, van nieuwe ontwikkelingen …… In de toekomst is via e-mail en internet een gans systeem van preventie, opvolging en vernieuwing mogelijk. Wettelijk mogen slechts ingeschreven patiënten hierin betrokken worden.

De uiteindelijke bedoeling van het RIZIV is dat iedereen ingeschreven is bij een vaste huisarts om vandaar uit beter preventieve taken te kunnen ondernemen,  een betere beheersing van de medische consumptie te verkrijgen  en met het zelfde budget een betere geneeskunde te kunnen aanbieden.